חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תמב

זהר

תמב) איש כמתנת ידו: דא שכינתא עלאה, דעלה אתמר מתן בסתר יכפה אף. בגין דאיהי סתימא, עולם הבא קרינן לה. ועלה אתמר ישמח משה במתנת חלקו, בגין דמתת אלקים היא.

פירוש מעלות הסולם

תמב) איש כמתנת ידו וכו׳: איש כמתנת ידו, זה השכינה העליונה שהיא בינה, המאירה בחכמה דשמאל, שעליה נאמר מתן בסתר יכפה אף. שמאירה רק ממטה למעלה, ומשום שהיא סתומה, דהיינו שהיא מלובשת בחסדים, וג"ר שלה אינם מגולים, קוראים אותה עולם הבא. כי המלכות שאורותיה מגולים נקראת עולם הזה. ועליה נאמר ישמח משה במתנת חלקו, משום שהיא מתת אלקים היא, כי החכמה המאירה ע"י הבינה היא בסוד ל״ב נתיבות החכמה שה״ס ל"ב אלקים הנאמר במעשה בראשית. ולכן נקראת מתת אלקים.