חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תמא

זהר

תמא) ומאן דאזיל למחמי לה צריך לנטרא גרמיה מעציבו, דאיהי: לילי״ת חשוכא עצבון שאול טחול דאיהי מום, ועליה אתמר כל איש אשר בו מום לא יקרב.

פירוש מעלות הסולם

תמא) ומאן דאזיל למחמי וכו׳: ומי שהולך לראותה דהיינו שעולה לרגל, צריך לשמר עצמו מעצבות, שהיא שליטת: לילית, חושך, עצבות שאול, ויש גורסין טחול, (עיין רע״מ פרשת פנחס אות ר״ע) שהוא מום, ועליו נאמר כל איש אשר בו מום לא יקרב.