חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תלט

זהר

תלט) ועוד שכינתא אתקריאת חג בכל זמנין ויומין טבין, חג דתלת רגלין דאתמר בהון שלש רגלים תחוג לי בשנה. ובגינה יראה כל זכורך, לקיימא זכור ושמור. זכור לזכר, ושמור לנקבה.

פירוש מעלות הסולם

תלט) ועוד שכינתא אתקריאת וכו׳: ועוד, השכינה שהיא המלכות נקראת חג, בכל הזמנים וימים טובים, חג של שלש רגלים שה״ס ג׳ הקוים, שמלכות נבנית מהם, שנאמר בהם שלש רגלים תחוג לי בשנה, שהיא מלכות שנקראת שנה. ובשבילה, כתוב יראה כל זכורך, כי בה מקום גלוי החכמה הנקראת ראייה, לקיים מה שנאמר זכור ושמור, דהיינו להמשיך אור החכמה ואור החסדים, זכור המאיר באור חסדים, לזכר, שהארתו מתפשטת ממעלה למטה, כטבע הזכר שפניו למטה. ושמור לנקבה, שבה הארת חכמה, וצריכה לשמירת מפני החצונים שלא ימשיכוה ממעלה למטה, ומאירה רק ממטה למעלה, כטבע הנקבה שפניה למעלה.