חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תלז

זהר

תלז) בההוא זמנא ויפתח נח את חלון התיבה אשר עשה, ונפקו כלהו, ואזלו לגבי יונה ובעלה.

פירוש מעלות הסולם

תלז) בההוא זמנא ויפתח וכו׳: בעת ההיא, שמלכות נפרדה מבינה, ונבנתה להיות נוקבא לז״א, כתוב ויפתח נח את חלון התיבה אשר עשה, ויצאו כולם והלכו אל היונה ובעלה, שהם זו״ן פב״פ וקבלו הארתם.