חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תלו

זהר

תלו) מיד דאשכחת בעלה ברעוא מהימנא, שריא עליה, ולא חזרת לתיבה. הה״ד, ולא יספה שוב אליו עוד. ועל דא אתמר, על כן יעזב איש את אביו ואת אמו וגו׳, איהי אתדבקת ביה ואיהו בה.

פירוש מעלות הסולם

תלו) מיד דאשכחת בעלה וכו׳: מיד שמצאה בעלה ברצון נאמן שעוסק בתורה להשפיע נחת רוח ליוצרו באמת, מיד. שרה עליו, ולא חזרה אל התיבה, זהו שכתוב ולא יספה שוב אליו עוד. ועל זה נאמר, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו וגו', דהיינו המוחין דאחוריים, שהם הזווגים דרובצת שאז ז״א ומלכות דבוקים בקו ימין ושמאל דבינה, ז״א בקו ימין ומלכות בקו שמאל. אלא להמשיך המצב הב׳ שפירושו להפריד המלכות מבינה ולבנותה להיות נוקבא לז״א בזווג פנים בפנים, ואז היא נדבקת בו, ומשלימתו בהארת חכמה שלה. והוא נדבק בה, ומשלימה באור החסדים שלו, והארת החכמה של המלכות מתלבשת באור החסדים של ז״א ושניהם מאירים.