חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תלה

זהר

תלה) ובכל אתר דלא אשכחת לתתא דיוקנא דבעלה באורייתא, לא הות שריא עלה. הה״ד ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה, בגלותא.

פירוש מעלות הסולם

תלה) ובכל אתר דלא וכו׳: ובכל מקום שלא נמצא למטה צורת בעלה, בתורה, דהיינו מי שהוא עוסק בתורה והוא מרכבה לצורת ז"א, שנקרא תורה. לא היתה שורה עליו, זהו שכתוב ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה בגלות.