חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות שפו

זהר

שפו) וקב"ה דן להו לישראל ברחמי, וחייס עלייהו, ואשתכח להו זמנא כל אינון י' יומין, דבין ר"ה ליום הכפורים, לקבלא כל אינון דתייבין קמיה, ולכפרא לון מחובייהו, וסליק לון ליומא דכפורי.

פירוש הסולם

שפו) וקב"ה דן וכו': והקב"ה דן את ישראל ברחמים, ומרחם עליהם ונותן להם זמן, כל אלו עשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכפורים, לקבל כל אלו השבים לפניו, לכפר להם עונותיהם, ומעלה אותם לקדושת יום הכפורים.