חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות שנב

זהר

שנב) מאי טעמא אתגניז, בגין דלא יתהנון מניה, חייבי עלמא, ועלמין לא יתהנון בגיניהון, והוא טמיר לצדיקיא, לצדיק דיקא דכתיב אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. וכדין יתבסמון עלמין, ויהון כלא חד, ועד יומא דיהא עלמא דאתי הוא טמיר וגניז.

פירוש הסולם

שנב) מאי טעמא אתגניז בגין דלא יתהנון מניה חייבי עלמא ועלמין לא יתהנון בגיניהון. שואל, מה הטעם שנגנז האור. ואומר, כדי שרשעי עולם לא יהנו ממנו, והעולמות אינן נהנים מהאור בסבת הרשעים, והוא טמיר לצדיקיא, לצדיקים דייקא דכתיב וכו', והוא צפון לצדיקים ובמדויק לצדיקים, שכתוב אור זרוע לצדיק וגו', וכדין יתבסמון עלמין ויהון כלא חד, ואז ימתקו העולמות ע"י התגלות אור הזה ויהיו כולם אחד, ועד יומא דיהא עלמא דאתי הוא טמיר וגניז, ועד היום שיתגלה הבינה הנקראת עולם הבא נמצא האור נסתר וצפון.