חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות שנא

זהר

שנא) יהי אור ויהי אור, כל מה דאתמר ביה ויהי, הוא בעלמא דין, ובעלמא דאתי. אמר ר' יצחק אור דברא קב"ה בעובדא דבראשית, הוה סליק נהוריה, מסייפי עלמא עד סייפי עלמא, ואתגניז.

פירוש הסולם

שנא) יהי אור ויהי אור כל מה דאתמר ביה ויהי, הוא בעלמא דין ובעלמא דאתי: יהי אור וגו' כל דבר שנאמר בו ויהי, נוהג בעולם הזה ובעולם הבא. פירוש, שתי עולמות הן בינה ומלכות, הבינה נקראת עולם הבא, והמלכות עוה"ז. וכל הקדום במעלה נבחן ג"כ שקדום בזמן, וע"כ נחשב עוה"ב לבחינת קודם, דהיינו לעבר, להיותו בינה, הקודמת למלכות. ועוה"ז נבחן לבחינת אחר כך, והיינו לעתיד, להיותו מלכות המאוחרת כלפי הבינה. והמלה ויהי, יש בו ב' משמעות, כי יהי משמעותו עתיד, והו' שבתחלת המלה מהפך אותו לעבר, וע"כ יש בו שניהם, עבר ועתיד שהם עוה"ב ועוה"ז. וע"כ אומר שכל דבר שנאמר בו ויהי, נוהג בעולם הזה ובעולם הבא. כי שניהם מרומזים בהמלה ויהי.
אמר רבי יצחק, אור דברא קב"ה בעובדא דבראשית הוה סליק נהוריה מסייפי עלמא עד סייפי עלמא, ואתגניז. אר"י האור שברא הקב"ה במעשה בראשית, היה מאיר מסוף העולם עד סוף העולם. והוא נגנז.