חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות שמט

זהר

שמט) והא אמר ריב"ל, אמר לי מלאך המות, אי לאו דחייסנא ליקרא דברייתא, פרענא להו בית השחיטה, כבהמה. א"ר אבא, כלא משום דאתייהיב רשותא בידיה, למעבד גמר דינא, הה"ד, וחרבו שלופה בידו, הרשות נתונה בידו לעשות דין. אי הכי מאי וישב חרבו אל נדנה. אמר רבי אבא, שנחזר…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה