חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות שמז

זהר

שמז) א"ר אבא, כשהקב"ה עושה דין בשרים של מעלה, מה כתיב, כי רותה בשמים חרבי. וכי חרב אית ליי'. אלא אמר רבי יצחק, חרב אית ליה, דכתיב, חרב ליי' מלאה דם. וכתיב ובחרבו את כל בשר.

פירוש הסולם

שמז) א"ר אבא וכו': אר"א, כשהקב"ה עושה דין בשרים של מעלה, מה כתוב, כי רותה בשמים חרבי, ושואל, וכי חרב יש לו לה'. אלא אמר ר' יצחק, יש לו חרב, שכתוב, חרב לה' מלאה דם. וכתוב, ובחרבו את כל בשר.