חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רע

זהר

רע) ות"ח אבהתא זכו לאתקברא תמן, אינון וזווגייהו. יעקב הוא ולאה, מ"ט רחל לא, והא כתיב ורחל עקרה, דאיהי עקרא דביתא. אלא, לאה זכתה ביה, לאפקא שית שבטין, מגזעא קדישא בעלמא יתיר, ובגיני כך, אתייהבת עמיה לזווגא במערתא.

פירוש הסולם

רע) ות"ח אבהתא וכו': ובוא וראה, האבות זכו להקבר שם במערת המכפלה, הם ובת זוגם, יעקב נקבר הוא ולאה, מהו הטעם שלא נקברה עמו רחל, והרי כתוב, ורחל עקרה, שיורה, שהיא עקרת הבית. ומשיב, אלא לאה, זכתה בו יותר, ביעקב, להוציא ממנו ששה שבטים בעולם, מגזע הקדוש, ומשום זה ניתנה עמו לבת זוג במערה.