חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רעו

זהר

רעו) א"ל אלו הוינא תלתא, יאות הוא, דחד יימא, ותרין יתיבו ליה. א"ל, הני מלי בברכאן, בגין דאדכר חד שמא דקב"ה, ותרין יתיבו ליה. הה"ד כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלהינו. כי שם ה' אקרא, דא חד דמברך, הבו גודל לאלהינו. אלין תרין אחרנין. אבל באורייתא אפילו תרי יתבי ויהבי רבו ותוקפא דשבחא דאורייתא לקודשא ב"ה.

פירוש הסולם

רעו) א"ל, אלו הוינא וכו': אמר לו, אלו היינו שלשה, היה טוב, כי אחד היה אומר, ושנים היו משיבים לו. אמר לו, דברים אלו נאמרו רק בברכות, אשר אחד מזכיר שמו של הקב"ה, ושנים משיבים לו, וזה הוא שכתוב, כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו. כי שם ה' אקרא, הוא אחד, המזכיר את השם, הבו גודל לאלקינו, הוא שנים האחרים המשיבים. אבל בתורה, אפילו שנים יושבים ועוסקים בתורה, נותנים גדולה ועוז ותפארת התורה אל הקב"ה.