חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רעה

זהר

רעה) רבי יהודה ורבי חזקיה, הוו אזלי, מקפוטקיא ללוד, והוה רבי יהודה רכיב, ורבי חזקיה על רגלוי, אדהכי נחת רבי יהודה, אמר מכאן ולהלאה נתעסק באורייתא, כמה דכתיב הבו גודל ואלהינו.

פירוש הסולם

רעה) רבי יהודה ורבי חזקיה וכו': ר"י ור"ח היו הולכים מקפוטקיא ללוד. והיה ר' יהודה רוכב, ור' חזקיה הלך ברגליו. בתוך זה, ירד ר' יהודה מן החמור, אמר מכאן ולהלאה נעסוק בתורה. כמו שכתוב הבו גודל לאלקינו.