חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רעב

זהר

רעב) רחל לא נפקת לאורחין לעלמא. בגיני כך זכתה לאה לאתקברא עמיה. ורחל קיימת קבורתה בפרשת אורחין ואתקברת תמן. הה"ד ואני בבאי מפדן מתה עלי רחל, מהו עלי. עלי ודאי, כלומר בגיני. בארץ כנען בדרך: בגיני מיתת בדרך, דלא נפקת בגיני לעלמין כאחתה.

פירוש הסולם

רעב) רחל לא נפקת וכו': רחל לא יצאה לדרכים מעולם להתפלל להנשא ליעקב, כמו לאה. ומשום זה זכתה לאה להקבר עמו. ורחל נמצאת בפרשת דרכים, ונקברה שמה, וז"ש ואני בבאי מפדן ארם מתה עלי רחל. מהו עלי. ומשיב,עלי ודאי, כלומר בשבילי. בארץ כנען בדרך, בשבילי מתה בדרך משום שלא יצאה מעולם בשבילי, להתפלל כמו אחותה.