חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רעא

זהר

רעא) א"ר יהודה לאה כל יומהא, הות בפרשת אורחין קיימא, ובכת בגיניה דיעקב, כד שמעת דאיהו צדיקא, וצלותא אקדמת ליה, והיינו דכתיב ועיני לאה רכות, כמה דאוקימנא, דמקדמת ויתבת בפרשת אורחין למשאל.

פירוש הסולם

רעא) א"ר יהודה, לאה וכו': אר"י, לאה כל יום היתה עומדת בפרשת דרכים, ובכתה בשביל יעקב, שישא אותה לאשה, כי שמעה שהוא צדיק, והקדימה לו בתפלה. והיינו שכתוב, ועיני לאה רכות, כמו שבארנו, שהקדימה וישבה בפרשת דרכים, להתפלל.