חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רס

זהר

רס) ויקרא לבנו ליוסף, בנו: בחד דיוקנא דאנפין, בגין דברעותא דרוחא ולבא, אוליד ליה יתיר מכלהו. ת"ח, מה כתיב המעט קחתך את אישי, דכל רעותא דיעקב ברחל הוה, ובגין כך ויקרא לבנו ליוסף.

פירוש הסולם

רס) ויקרא לבנו ליוסף: הכתוב אומר, בנו משום שהיו בצורת פנים אחת, כנ"ל. שהוא משום שבחפץ רוח ולב הוליד אותו יותר מכל השבטים. בוא וראה מה כתוב, המעט קחתך את אישי, כי כל חפצו של יעקב ברחל היה, ומשום זה כתוב, ויקרא לבנו ליוסף.