חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רסט

זהר

רסט) תאנא, אמר רבי יוסי, חמא יעקב, דהא בכלא אתתקן לכרסיא קדישא באבהן, אמר, אי הכי יתקבר, היך גופא דא אחידא באבהתא, ואפילו מערתא דאתקבר תמן אקרי כפילתא, בגין דכל מלה דכפילתא הוא תרין וחד, אוף מערתא תרין וחד.

פירוש הסולם

רסט) תאנא, אמר ר' יוסי וכו': למדנו, אר"י ראה יעקב שבכל דבר מתתקן כסא הקדוש באבות, אברהם ויצחק בימין ושמאל, והוא באמצע. אמר יעקב, אם יקבר כאן במצרים איך יהיה גוף הזה מחובר עם האבות. ואפילו המערה שנקבר שם נקרא מכפלה, משום שכל דבר שהוא במכפלה לימין ושמאל, הוא שנים ואחד, כלומר שצריכים לשלישי שיכריע ביניהם, אף המערה הוא שנים ואחד, אברהם ויצחק לימין ושמאל, ויעקב מכריע ביניהם.