חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רסח

זהר

רסח) אי הכי אמאי כתיב פקידה, אלא ודאי זכירה, הות מקדמת דנא, ואתמסר מפתחא דא לתתא, כמה דכתיב ואת בריתי אקים את יצחק אשר תלד לך שרה למועד הזה וגו'. ולבתר כגוונא דא, וכיון דאדכר, ברזא דלעילא, לבתר אתמר ברזא דנוקבא פקידה, למהוי כללא דכלא כחדא.

פירוש הסולם

רסח) אי הכי אמאי וכו': שואל אם כן אשר והוי"ה כולל ז"א ונוקבא ביחד שה"ס זכירה ופקידה. למה כתוב פקידה, הרי והוי"ה כולל כבר גם פקידה. ומשיב אלא ודאי שזכירה כבר היתה מקודם לכן, וכבר נמסר מפתח הזה של בנים למטה, כמו שכתוב, ואת בריתי וגו' אשר תלד לך שרה וגו', וכן לאח"כ כתיב כעין זה דהיינו ויאמר הוי"ה וגו' למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן. וכיון שכבר היתה זכירה, בסוד של מעלה של ז"א כיון שכתוב ואת בריתי שפירושו יסוד דז"א. נאמר אחר כך בסוד פקידה, שהיא הנוקבא, כדי שתהיה כללות הכל ביחד, דהיינו שתהיה בה, זכירה ופקידה ביחד.