חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רסז

זהר

רסז) ויזכור אלהים את רחל, דהא במזלא תליא, ובגין כך כתיב בה זכירה. וה' פקד את שרה, לאו ממזלא הוה, ואי תימא דהא בנין במזלא תליין, ולא לתתא, הכא בשרה לאו במזלא הוה. אלא וה' כתיב, כלא כחדא.

פירוש הסולם

רסז) ויזכור אלקים את רחל: כי בנים תלוים במזלא, שה"ס הנהר היוצא מעדן, המזיל ומשקה את הגן. שה"ס ז"א, (כנ"ל וירא דף קכ"ה אות תכ"ד) ומשום זה כתוב בה זכירה, כי זכירה הוא מזכור, שה"ס ז"א, ופקידה היא מנוקבא (כמ"ש שם באות תכ"ג) ושואל, וה' פקד את שרה, שלא ממזל הוא, כי לא כתוב בה זכירה, ואם תאמר שבנים תלוים דוקא במזל, ולא למטה בנוקבא הרי כאן בשרה לא היה במזל. ומשיב, אלא והוי"ה, כתוב, שכתוב והוי"ה פקד וגו', שכולל הכל כאחד. כי והוי"ה יורה הוא ובית דינו שפירושו, ז"א עם הנוקבא, ביחד (כנ"ל וירא דף פ"א ד"ה כד) הרי יש כאן בשרה, גם זכירה מז"א, שה"ס מזל.