חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רסו

זהר

רסו) אר"ש, באברהם וביעקב, כתיב, שים נא ידך תחת ירכי, תחות ירכי, כלומר, בההוא אתר דרמיזא בשמא קדישא, ואפיק זרעא קדישא מהימנא לעלמא. ביצחק לא כתיב, בגין דנפיק מניה עשו.

פירוש הסולם

רסו) אר"ש באברהם וכו': א"ר שמעון, באברהם וביעקב כתוב שים נא ידך תחת ירכי, כלומר במקום ההיא הרמוז בשם הקדוש להוציא זרע קדוש זרע אמונה לעולם, ביצחק לא כתיב, שים נא ידך וכו', הוא משום שיצא ממנו עשו.