חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רסה

זהר

רסה) תאנא, א"ר יוסי, במה אומי ליה יעקב ליוסף, דכתיב שים נא ידך תחת ירכי. אלא בההוא את קיימא, דהוה רשים בבשריה, דדא חשיבותא דאבהן יתיר מכלא, והאי ברית, רזא דיוסף איהו.

פירוש הסולם

רסה) תאנא א"ר יוסי וכו': למדנו, אר"י, במה השביע יעקב את יוסף, שכתוב, שים נא ירך תחת ירכי. ומשיב, אלא באות ברית הזה, השביעהו, שהיה רשום בבשרו, שזהו חשיבותם של האבות יותר מכל, וברית זה הוא סוד יוסף. כלומר, יוסף ה"ס מדת היסוד צדיק שהוא מרכבה לו.