חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רסד

זהר

רסד) ותהלתי לפסילים: אלין ע׳ ממנן, דלא יהיב לון קב״ה רשו לשלטאה עלה, דאינון ערקין דכבד, דאיהו אל אחר. טחול נחש.

פירוש מעלות הסולם

רסד) ותהלתי לפסילים אלין וכו׳: ותהלתי לפסילים, פסילים הם שבעים הממונים של אומות העולם, שלא נתן להם הקב״ה רשות לשלוט על הנשמה, שהם העורקים של הכבד שהוא אל אחר. טחול הוא נחש, כי טחול יש בו דינים דנוקבא כמו המרה, אלא המרה היא מבחינת דינים דמנעולא, והטחול הוא מבחינת דינים דמפתחא, שהיא זוהמא של המלכות הנבנית מקו שמאל. (עי' רע״מ פנחס אות ת״י).