חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רסג

זהר

רסג) ובגין כך, רזא דמלה, לא אסתלק ראובן בשמא כשאר שבטין, אלא ראובן, כלומר חמו בר: ראו בן סתם, והאי בן לא אתידע שמיה, ועל דא לא קריא לאה בני בהאי שמא, ולא אקרי ראו בני, דהא לאה ידעת עובדא.

פירוש הסולם

רסג) ובגין כך רזא וכו': ומשום זה, סוד הדבר, לא עלה ראובן בשם כשאר השבטים, אלא ראובן, כלומר ראו בן, ראו בן סתם, ובן הזה לא נודע שמו. וע"כ לא קראה לאה אותו בני בשם הזה, ולא נקרא ראו - בני, כי לאה ידעה המעשה, שמחשבתו של יעקב ברחל היתה ולא בה.