חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רנ

זהר

רנ) תניא, אמר רבי יוסי, בשעתא דיומוי דבר נש אתפקידן קמי מלכא, אית זכאה דאתפקדן יומוי, ורחיקין מקמי מלכא, ואית זכאה, דכד מתפקדן יומוי, קריבין וסמיכין למלכא, ולא מתרחקין, בלא כסופא עאלין, וקריבין למלכא, זכאה חולקהון, הה"ד ויקרבו ימי ישראל למות.

פירוש הסולם

רנ) תניא אמר ר' יוסי וכו': למדנו אר"י, בשעה שימיו של אדם נפקדים לפני המלך, יש צדיק שנפקדים ימיו והם רחוקים מלפני המלך. ויש צדיק, כשנפקדים ימיו, הם קרובים וסמוכים למלך, ואינם מתרחקים, ובלי בושה הם נכנסים וקרבים למלך. אשרי חלקם,וזה שכתוב ויקרבו ימי ישראל למות.