חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רנט

זהר

רנט) ותנינן, גופא דיעקב, אתמשיך משופרוי דאדם הראשון, והוה דיוקניה דיעקב, דיוקנא עלאה קדישא, דיוקנא דכורסיא קדישא, ולא בעא לאתקברא ביני חייביא, ורזא דמלה, דבאבהן לית פרודא כלל, ועל דא כתיב ושכבתי עם אבותי.

פירוש הסולם

רנט) ותנינן גופא דיעקב וכו': ולמדנו, גופו של יעקב נמשך מיפיו של אדם הראשון. והיתה צורתו של יעקב, צורה עליונה קדושה, צורת כסא הקדוש, ולא רצה להקבר בין הרשעים. וסוד הדבר. שאין פירוד באבות, ותמיד הם מחוברים, ועל כן כתוב, ושכבתי עם אבותי.