חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רנג

זהר

רנג) כיון דאמר ידעתי בני, אמאי אמר ידעתי אחרא. אלא, אמר ידעתי בני, בזמנא דקיימת בגופך דאת ברי, כד חמית דיוקנא דילי, ותבת בקיומך, ובגיני כך כתיב, ידעתי בני, ידעתי, על מה דאמרת דדא הוא בוכרא, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, והכא בגין כך כתיב, ויקרא לבנו ליוסף, לבנו ליוסף ממש.

פירוש הסולם

רנג) כיון דאמר ידעתי וכו': שואל,כיון שאמר ידעתי בני, למה אמר ידעתי אחר, כי אומר ידעתי בני ידעתי. ומשיב, אלא אמר, ידעתי בני, בזמן שקיימת בגופך שאתה בני, בעת שראית דמותי, ושבת אל הברית שלך, ולא חללתו, ומשום זה כתוב ידעתי בני, ופעם שנית כתוב ידעתי, על מה שאמרת שזה הוא הבכור. ועל זה השיבו, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל. ומשום זה כתוב כאן ויקרא לבנו ליוסף, לבנו ליוסף ממש, דהיינו שקיים בגופו שהוא בנו, כמבואר.