חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רנב

זהר

רנב) ת"ח, מה כתיב, וימאן ויאמר אל אשת אדניו. א"ל קב"ה את אמרת וימאן ויאמר. חייך, וימאן ויאמר אחרא, ייתי לברכא לבנך, ויתברכון ביה, הה"ד וימאן אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי.

פירוש הסולם

רנב) ת"ח מה כתיב וכו': בוא וראה מה כתוב, וימאן ויאמר אל אשת אדוניו וגו'. אמר לו הקב"ה אתה אומר וימאן ויאמר, חייך וימאן ויאמר אחר יבא לברך לבניך, ויתברכו בו, וזה שכתוב, וימאן אביו ויאמר ידעתי וגו'.