חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רל

זהר

רל) בהאי יומא, נפקי ישראל ברשימו דמלכא, בתושבחתא דהלילא, עאלין בסכה, אתרוג בשמאלא, לולב בימינא, חמאן כלהו, דישראל רשימין ברשימין דמלכא קדישא, פתחי ואמרי, אשרי העם שככה לו אשרי העם שה' אלהיו.

פירוש הסולם

רל) בהאי יומא נפקי וכו': ביום הזה יוצאים ישראל ברושם המלך בשיר תהלה, נכנסים לסוכה, אתרוג בשמאל, לולב בימין הכל רואים שישראל רשומים ברשימות המלך הקדוש, פותחים ואומרים, אשרי העם שככה לו וגו'.