חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רל

זהר

רל) מה כתיב ויהי כדברה אל יוסף יום יום. כדברה: דסלקא וסאטי בכל יומא ויומא, ואמר קמי קב"ה, כמה בישין, כמה דלטורין, בגין לשיצאה בני עלמא.

פירוש הסולם

רל) מה כתיב, ויהי וגו': מה כתוב ויהי כדברה אל יוסף יום יום. כדברה היינו צד הרע, שעולה ומסטין בכל יום ויום, ואומר לפני הקב"ה, כי יוסף רומז על הקב"ה, כמה רעות, כמה רכילות, כדי לכלות בני העולם.