חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רלו

זהר

רלו) מנלן מנבוכדנצר. אע"ג דחלם ההוא חלמא, כל זמנא דהוה מיחן למסכני, לא שרא עליה חלמיה, כיון דאטיל עינא בישא דלא למיחן למסכני, מה כתיב עוד מלתא בפום מלכא וגומר, מיד אשתני דיוקניה, ואטריד מן בני נשא. ובג"כ נעשה אדם. כתיב הכא עשיה, וכתיב התם שם האיש אשר עשיתי…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה