חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רלד

זהר

רלד) דהא מסטרא דדכורא עתירי ומסטרא דנוקבא מסכני, כמה דאינון בשותפא חדא וחס דא על דא, ויהיב דא לדא, וגמיל ליה טיבו, הכי אצטריך ב"נ לתתא, למהוי עתירא ומסכני בחבורא חדא, ולמיהב דא לדא,ולגמלאה טובא דא לדא.

פירוש הסולם

רלד) דהא מסטרא דדכורא וכו': כי מצד הזכר הם העשירים. ומצד הנקבה הם העניים. וכמו שהם בחיבור אחד, וחסים זה על זה, ונותנים זה לזה, וגומלים לו חסד. כך האדם למטה צריך להיות, העשיר והעני בחבור אחד, שיתנו זה לזה ויגמלו חסד זה עם זה.