חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רלג

זהר

רלג) פקודא תשיעאה, למיחן למסכני, ולמיהב לון טרפא. דכתיב, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. נעשה אדם בשותפא, כלל דכר ונוקבא. בצלמנו עתירי, כדמותנו מסכני.

פירוש הסולם

רלג) פקודא תשיעאה וכו': המצוה התשיעית היא, לחון את העניים, ולתת להם טרף. שכתוב, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו.נעשה אדם הוא בשיתוף, מפני שהוא כולל זכר ונקבה. בצלמנו, היינו עשירים. כדמותנו, היינו העניים.