חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רלב

זהר

רלב) ד"א לשכב אצלה: כד"א ולאיש אשר ישכב עם טמאה. להיות עמה: למיהב לה רבו, וברכאן, וסייעתא, דאלמלא סיועא הוה לה מלעילא, לא אשתאר בעלמא אפילו חד, אבל בגין דקב"ה חייס על עלמא, אשתאר עלמא בקיומיה.

פירוש הסולם

רלב) ד"א לשכב וכו': פירוש אחר על הכתוב לשכב אצלה, הוא כמו שאתה אומר, ולאיש אשר ישכב עם טמאה. להיות עמה, היינו לתת לה ממשלה וברכות ועזרה, כי אלמלא העזרה שהיה לה מלמעלה, לא נשאר בעולם אפילו אדם אחד. אבל משום שהקב"ה מרחם על העולם, ונותן עזרה לעולם ע"י הס"א, דהיינו, בשעה שהס"א מושלת בעולם, נשאר העולם על קיומו.
ההפרש מפירוש הזה לפירוש הקודם, הוא, כי בפירוש הקודם, אומר שענין אצלה, הוא השפעת שפע הממשלה ונתינת רשות לס"א להעניש. ופירוש הזה אומר, שלשכב אצלה סובב על שפע הנהגת העולם שניתנה לס"א בזמן שהיא מושלת בעולם, כדי שהעולם יתקיים, שז"ס ואיש אשר ישכב עם טמאה.