חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רכ

זהר

רכ) אמר ליה ההוא בר נש, דליגא דקא דליגנא קמייכו, מלה חמינא מהאי סטרא. בגין דיומא חדא הוינא אזיל במדברא, וחמינא אילנא חד דמרגג למחזי, וחד מערתא תחותיה, קריבנא גביה וחמינא ההיא מערתא, דסלקא ריחין מכל זיני ריחין דעלמא. אתתקפנא בגרמאי ואעילנא בההיא מערתא,…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה