חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רכט

זהר

רכט) ת"ח, כד האי סטרא בישא, נחת ושאט בעלמא, וחמי עובדין דבני נשא, דאינון כלהו סטאין ארחייהו בעלמא, סליק לעילא, ואסטין לון, ואלמלא דקב"ה חייס על עובדי ידוי, לא ישתארון בעלמא.

פירוש הסולם

רכט) ת"ח כד האי וכו': בוא וראה, כשצד הרע הזה, יורד ומשוטט בעולם, ורואה מעשי בני אדם, שכולם הטו דרכיהם בעולם. עולה למעלה ומשטין עליהם, ואלמלא שהקב"ה מרחם על מעשי ידיו, לא היו נשארים בעולם.