חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רכו

זהר

רכו) ועל דא אתרוג בשמאלא, לקביל לבא, לולב בימינא, כפת בכלא, וקטיר בכלא, דהא צדיק כפות הוא בכל סטרין, וקטיר בכלא. ודא הוא קשורא דמהימנותא.

פירוש הסולם

רכו) ועל דא אתרוג וכו': ועל כן אתרוג אוחזים בשמאל כנגד הלב. לולב בימין מאוגד עם כל המינים. וקשור בכולם. כי צדיק, שהוא יסוד, מאוגד עם כל הספירות, וקשור עם כולן. וזהו קשר האמונה, להאיר אל הנוקבא הנקראת אמונה.