חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רכד

זהר

רכד) ומאן דמתני האי, בגין דעץ עבות דא יעקב, דאחיד לכלהו חלקין, ודאי דא יעקב. אבל הא אוקימנא, פרי עץ הדר, דא בירא דיצחק, דא גבורה תתאה. כפת תמרים. כפת חסר, קשורא דאתקשר בבירא, כד"א כפיתו בסרבליהון, בגין דאלין לא סלקין דא בלא דא. וענף עץ עבות, ענפא הוא עלאה, דאתעביד עץ עבות, ואחיד לכל סטרא, כמה דאתמר. ערבי נחל דא יצחק, בכל סטרי, דאתידן בסטרא דנחלא, ולא בסטרא דאבא. דתנינן, אע"ג דבהאי נחל דינא לא אשתכח ביה, דינין מתערין מניה.

פירוש הסולם

רכד) ומאן דמתני האי וכו': ומי שלומד זה, שפרי עץ הדר זהו אברהם וכפות תמרים זהו יצחק וכו', הוא, משום שעץ עבות זהו יעקב, שאוחז לכל החלקים, דהיינו שכל שש קצות חג"ת נה"י נכללות בו, וע"כ נקרא עץ עבות, ומשום זה הוא אומר, שפרי עץ הדר, זהו אברהם וכו'. ודאי הוא יעקב, אבל לא משום זה מוכרחים לומר שפרי עץ הדר זה אברהם וכו', אלא כבר בארנו אשר פרי עץ הדר, זהו בארו של יצחק שהוא גבורה תחתונה, דהיינו הנוקבא. כפות תמרים, כתוב כפת חסר ו' שפירושו קשור, דהיינו קשר שנקשר בבאר, כמש"א, כפיתו בסרבליהון, דהיינו יסוד ונוקבא, שאינם עולים זה בלי זה, וכקשורים הם. וענף עץ עבות, הוא ענף העליון שנעשה עץ עבות שאוחז לכל צד דהיינו כל חג"ת נה"י, שת"ת הוא הגוף, אשר חו"ג ה"ס זרועות שלו, ונו"ה רגלין שלו, ויסוד ברית קודש. כמו שבארנו. ערבי נחל, זהו יצחק בכל הצדדים שהן נאחזות בצד הנחל, שהיא אמא, ולא מצד אבא, (כמ"ש לעיל אות רכ"א) שלמדנו, אע"פ שבנחל הזה דהיינו בינה, לא נמצאים בו דינים, עם כל זה הדינים מתעוררים משם.