חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רכג

זהר

רכג) ד"א, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר: דא אברהם. כפת תמרים: דא יצחק. וענף עץ עבות: דא יעקב. וערבי נחל: אלין אינון תרין דרגין דאמרן.

פירוש הסולם

רכג) ד"א, ולקחתם לכם וגו' פרי עץ הדר: זה הוא אברהם, דהיינו חסד. כפות תמרים, זהו יצחק, דהיינו גבורה. וענף עץ עבות, זהו יעקב, דהיינו ת"ת.וערבי נחל, אלו הם שתי המדרגות שאמרנו. דהיינו נצח והוד.