חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רי

זהר

רי) ת"ח כל הנקרא בשמי, כמה עלאין עובדי מלכא קדישא, דהא באינון עובדי דאיהו עביד לתתא, קטיר לון במלין עלאין דלעילא, וכד נטלין לון לתתא, ועבדי בהו עובדא, אתער ההוא עובדא דלעילא דקטיר בה, כגון אזובא, עץ ארז, והא אוקימנא מלי.

פירוש הסולם

רי) ת"ח, כל הנקרא בשמי: כמה חשובים הם עובדי המלך הקדוש, כי באלו המעשים שהם עושים למטה, הם קושרים אותם בדברים העליונים למעלה, דהיינו בשורשם, כי כל דבר למטה בעולם הזה יש לו שורש למעלה בעולמות העליונים. וכשלוקחים אותם למטה ועושים מעשה בהם, נתעורר כנגדם מעשה ההוא שלמעלה, דהיינו שורשם שבעולמות העליונים. כגון אזוב עץ ארז, שצותה התורה לקחת למטהר. וכבר בארנו הדברים.