חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ריח

זהר

ריח) פתח ההוא סבא ואמר, כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשביעית וגו'. קרא דא אוכח, על כל מה דאתמר. ת"ח, כל דכורא, קאים בדיוקנא, בעלמא דדכורא. וכל נוקבא קאים בדיוקנא, בעלמא דנוקבא. בעוד דאיהו עבדא דקב"ה אתדבק ביה, באינון שש שנים קדמוניות, ואי אעקר גרמיה מפולחניה, יעקר ליה קב"ה מאינון שש שנים, דעלמא דדכורא, ואתמסר לב"נ, דאיהו משית סטרין, יפלח ליה שית שנין, ויתעקר משית שנין דלעילא.

פירוש הסולם

ריח) פתח ההוא סבא וכו': פתח זקן ההוא ואמר, כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשביעית וגו'. מקרא זה מוכיח על כל מה שאמרנו. בוא וראה, כל זכר עומד בצורת עולם הדכר, שהוא ז"א. וכל נקבה עומדת בצורת עולם הנקבה שהיא המלכות. בעוד שהוא עבד של הקב"ה, הוא מתדבק באלו שש שנים הקדמוניות, דהיינו חג"ת נה"י דז"א. ואם עוקר את עצמו מעבודתו, עוקר אותו הקב"ה מאלו שש שנים של עולם הזכר, דהיינו חג"ת נה"י דז"א, ונמסר לאדם שהוא משש קצוות, חג"ת נה"י, ועובד אותו שש שנים, ונעקר משש שנים שלמעלה. דז"א.