חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ריג

זהר

ריג) ד"א, כל הנקרא בשמי: היינו דכתיב פרי עץ הדר. ולכבודי בראתיו: היינו כפות תמרים. יצרתיו: היינו וענף עץ עבות. אף עשיתיו: היינו וערבי נחל.

פירוש הסולם

ריג) ד"א, כל הנקרא בשמי: היינו שכתוב, פרי עץ הדר. ולכבודי בראתיו, היינו כפות תמרים. יצרתיו, היינו ענף עץ עבות. אף עשיתיו, היינו וערבי נחל. פירוש. שמבאר שורשי ארבעה מינים, שהם ד' העולמות אבי"ע: האתרוג היא כנגד עולם האצילות, ועליו כתוב, כל הנקרא בשמי, כי הנוקבא דאצילות נקראת שם. כפות תמרים כנגד עולם הבריאה, ועליו כתוב, ולכבודי בראתיו. וענף עץ עבות כנגד עולם היצירה, ועליו נאמר יצרתיו. וערבי נחל נגד עולם העשיה, ועליהם כתוב, אף עשיתיו.