חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ריג

זהר

ריג) והיינו דאר"ש, כל זמנא דחייביא סגיאו בעלמא, כביכול שמא קדישא לא מתברך בעלמא. וכל זמנא דחייביא לא סגיאו בעלמא, שמא קדישא מתברך בעלמא. הה"ד, יתמו חטאים וגו', ברכי נפשי את יי' הללויה. א"ר אבא, מקרא זה ממש הוא, דכתיב שחת לו לא בניו מומם. מאן גרים לחבלותא דא. דור עקש ופתלתול, בגין דאינון חייביא ודרא אשתכח הכי.

פירוש הסולם

ריג) והיינו דאר"ש כל וכו': והיינו שא"ר שמעון, כל זמן שהרשעים מרובים בעולם, כביכול השם הקדוש אינו מתברך בעולם. וכל זמן שהרשעים אינם מרובים בעולם, השם הקדוש מתברך בעולם. ז"ש, יתמו חטאים וגו' ברכי נפשי את ה' הללויה. א"ר אבא, מקרא זה ממש הוא, שכתוב, שחת לו לא בניו מומם. מי גרם למום הזה, דור עקש ופתלתול, משום שאלו הרשעים והדור נמצאים כך.