חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רח

זהר

רח) כך עשר, ההוא יקרא דאוקיר ליה לאבוי, אוריך ליה כי הני זמנין דישלוט בעלמא דא, ואינון דמעין, אורידו לון לישראל בשעבודא דיליה עד דיתובון ישראל לקב"ה, בבכיה ובדמעין, דכתיב בבכי יבאו וגו', וכדין כתיב, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה ליי' המלוכה. בילא"ו.

פירוש הסולם

רח) כך עשו ההוא וכו': בזכות כיבוד ההוא שכיבד את אביו המתין לו הקב"ה, כל אותו הזמן ששלט בעולם הזה. ואלו הדמעות הורידו את ישראל תחת השעבוד שלו, עד שישובו ישראל אל הקב"ה בבכיה ובדמעות שכתוב, בבכי יבואו וגו'. ואז כתוב, ועלו מושיעים וגו'.