חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רז

זהר

רז) ועבד אדוניו: דא אליעזר עבד אברהם ואוקמוה, דהא ב"נ דהוה אתי לחרן, בכמה עותרא, וכמה מתנן ונבזבזין, וגמלין טעינן, דלא אמר לבתואל ולבן, דאיהו רחימוי דאברהם, או ב"נ אחרא, דאתי בפיוסא דאברהם, אלא עד לא ימלל מלוי מה כתיב, ויאמר עבד אברהם אנכי, ולבתר אדני…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה