חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רו

זהר

רו) פתח ר' ייסא ואמר בן יכבד אב ועבד אדוניו, בן: דא עשו דלא הוה ב"נ בעלמא, דיוקיר לאבוי, כמה דאוקיר עשו לאבוי. וההוא יקירו דאוקיר ליה אשליט ליה בהאי עלמא.

פירוש הסולם

רו) פתח ר' ייסא וכו':פתח ר"י ואמר, בן יכבד אב ועבד אדוניו. בן זה עשו, שלא היה אדם בעולם שיכבד לאביו, כמו שכבד עשו את אביו וכיבוד ההוא שכבד, אותו, השליט אותו בעולם הזה.