חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רה

זהר

רה) ר' חייא אמר, מהכא שאר ישוב שאר יעקב, אלין ברכאן אחרנין, דאשתארו, וכתיב, והיה שארית יעקב בגוים בקרב עמים רבים בגוים כלהו, ולא בעשו בלחודיה, וכתיב והיה שארית וגו' כטל מאת יי'.

פירוש הסולם

רה) ר' חייא אמר וכו': רח"א, מכאן נשמע ששאר הברכות של יעקב נשארו לישראל לעתיד לבא, שכתוב, שאר ישוב שאר יעקב, אלו הן ברכות אחרות שנשתארו, כנ"ל, ועליהם נאמר, שאר ישוב, שישובו לישראל וכתוב,והיה שארית יעקב בגוים בקרב עמים רבים, היינו בכל הגוים ולא רק בעשו לבדו. שאז יתעורר עליהם שאר הברכות, שכתוב, והיה שארית וגו' כטל מאת ה'.