חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רד

זהר

רד) כד ימטי ההוא זמנא, יתערון אינון ברכאן, מכל סטרין, ויתקיים עלמא על קיומיה כדקא יאות, ומההוא יומא ולהלאה, יקום מלכותא דא על כל שאר מלכו אחרא, כמה דאוקמוה, דכתיב תדיק ותסף כל אלין מלכוותא והיא תקום לעלמיא. והיינו ההיא אבנא, דאתגזרת מן טורא די לא בידין, כד"א משם רועה אבן ישראל, מאן אבן דא. דא כנסת ישראל, כד"א והאבן הזאת אשר שמתי מצבה וגו'.

פירוש הסולם

רד) כד ימטי וכו': כשאותו העת יגיע יתעוררו אלו הברכות מכל הצדדים, על ישראל, ויתקיים העולם על קיומו כראוי להיות, ומאותו יום ואילך יקום מלכות הזו, דהיינו מלכות העליונה נוקבא דז"א, על כל שאר הממלכות האחרות, כמו שביארו שכתוב תדיק ותסף כל אלין מלכוותא והיא תקום לעלמיא. והיינו אותו האבן שנחצבה מן ההר שלא בידי אדם, האמור שם בכתוב, כמו שאתה אומר, משם רועה אבן ישראל, מי היא אבן הזה, היא כנסת ישראל, שהיא נוקבא דז"א כמש"א והאבן הזאת וגו' שהיא הנוקבא.