חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רג

זהר

רג) אוף הכי, יעקב אמר לגבי עשו, די לי השתא באלין ברכאן. אבל לההוא זמנא, דאצטריכו לבני, לגבי כל מלכין ושליטין דכל עלמא, אסלק לון.

פירוש הסולם

רג) אוף הכי וכו': אף יעקב כך אמר, לנגד עשו, מספיקות לו עתה גם אלו הברכות, שברכו אביו כשהלך לפדן ארם כנ"ל, אבל שאר כל הברכות, אדחה אותן לאותו העת, שיהיו נחוצים לבני לנגד כל המלכים והשליטים שבכל העולם, שיקומו עליהם.