חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רב

זהר

רב) אמר יעקב להתם אצטריכו, לגבי מלכין וכל עמין דכל עלמא, ואסליק לון להתם, והשתא לגבי דעשו, די לי בהאי. למלכא, דהוו ליה כמה לגיונין תקיפין, כמה מארי מגיחי קרבא, לאגחא קרבין, דזמינין לגבי מלכין תקיפין, לאגחא בהו קרבא. אדהכי שמע על לסטים חד קפחא, אמר, הני…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה